Läs mer om skolans senaste

Pressmeddelande i samband med överklagan

Göteborg, den 5 november 2021

Föreningen Framstegsskolan har idag lämnat in överklagande av Skolinspektionens beslut om att återkalla godkännandet av oss som huvudman enligt skollagen.

Ärendet har i flera avseenden förts i media långt innan Skolinspektionens utredning fattade sitt beslut, varför vi nu väljer att bemöta och kommentera några delar av det som framkommit.

Skollagen inleds i 10 § med att i alla beslut ska hänsyn tas till barnets bästa. Bestämmelserna som styr när en skola får stängas understryker särskilt att det endast får ske undantagsvis under speciella förhållanden, där konsekvenserna för eleverna är det som styr om det kan anses nödvändigt. Att dessutom stänga en skola omedelbart, det är ännu skarpare reglerat och där ska konsekvenserna för eleverna avgörande för en sådan bedömning. Detta då det är eleverna som drabbas av att dessa tvingas byta skola under pågående termin eller att i nionde klass inte få betyg på hösten inför vårens gymnasieval.

Pressmeddelande i samband med överklagan

Pressmeddelande i samband med beslut